Kontrola funkčnosti hydrantov

Dátum zverejnenia
Meno/názov
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Číslo
2023/176
Suma
52.13
RČ/IČO
36550949
Mesto/Obec
Nové Zámky
Dátum poslednej úhrady