Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2019