Vysielanie súhrnu kultúrnych podujatí

18.12.2019.
Dátum a čas začiatku
Miesto podujatia
Konfer TV

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 18. 12.2019 denne prebieha vysielanie súhrnu kultúrnych podujatí obce Andovce za rok 2019 na KONFER TV.