Úradná tabuľa

Primárne karty

Názov Typ dokumentu Dátum zverejnenia
Oznam Oznam
Zmluva o zrušení PP Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva
Obchodná verejná súťaž Oznam
Obchodná verejná súťaž Oznam
Rozpočet na rok 2022-príjmy Správa hlavného kontrolóra
Rozpočet na rok 2022 - výdavky Správa hlavného kontrolóra
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zasadnutie samosprávy
Výzva Oznam
VZN č. 2/2021 VZN
Objednávky Objednávka