Úradná tabuľa

Primárne karty

Názov Typ dokumentu Dátum zverejnenia
Pozvánka - Deň detí Oznam
Oznam Oznam
Kúpna zmluva Zmluva
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku Zmluva
Objednávka Objednávka
Odpočet plynomerov Oznam
Zmluva o prevádzkovaní Zmluva
Objednávka Objednávka
Zmluva č. 1422059 Zmluva
Kúpna zmluva Zmluva
Deň matiek Oznam