Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva Procházka Ľudovít, Procházková Iveta
Kúpna zmluva Peter Puss
Kúpna zmluva Ing. Selický
Adásvételi szerződés MUDr. Selická
Kúpna zmluva MUDr. Selická
Zmluva o zrušení predkupného práva Margaréta Czuczorová
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva Ing. Kocsis Kristián
Zmluva o zrušení predkupného práva Tibor Gašparík a manželka
Kúpna zmluva Kováčová Katarína
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná a.s.