Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva RNDr. Judita Baloghová, Ing. Csaba Balogh
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2022 Mária Mészárosová
Darovacia zmluva Slovenská republika-Štatistický úrad SR, Bratislava
Kúpna zmluva Peter Puss
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Zmluva o prevádzkovaní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
Zmluva č. 1422059 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Kúpna zmluva Ing. Róbert Jakab
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2022 Alžbeta Malíková
Kúpna zmluva Hilda Beňová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2022 Anna Szabová