Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva č. 705/2021/OKaŠ Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva č. 458/2021/OCR Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva č. 1148/2021/OKaŠ Nitriansky samosprávny kraj
Kúpna zmluva Dvorszký Obec Andovce - Peter Dvorszký
Zmluva o zrušení PP Zsolt Jóba
Zmluva o zrušení PP Melinda Oláhová
Zmluva na vykonanie veterinárnej starostlivosti odchytených zvierat Veterinárne služby Andovce
Zmluva o poskytnutí služieb EPIC Partner a.s. Komárno
Kúpna zmluva Zsolt Jóba
Zmluva na realizáciu dobudovania verejného osvetlenia Attila Kučera
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie MO Csemadok Andovce