Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva-nájomné byty Anna Laky
Nájomná zmluva-nájomné byty Cyril Capárik a Jarmila Capáriková
Zmluva o dielo č. 1/2023 Farkas-ZP, s.r.o. , Jatov 75
Nájomná zmluva-nájomné byty Vladimír Ferus a Adrianna Ferusová
Nájomná zmluva-nájomné byty Priska Molnárová
Nájomná zmluva-nájomné byty Benjamin Petrík
Nájomná zmluva-nájomné byty Milan Chmelo
Nájomná zmluva-nájomné byty Alžbeta Hatalová
Nájomná zmluva-nájomné byty Bianka MIkleová
Nájomná zmluva-nájomné byty Eleonóra Cseriová
Nájomná zmluva-nájomné byty Helena Kissová