Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o výpožičke Slovenská republika- ŠÚ SR
Kúpna zmluva Zoltán Onódy
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Szekeres
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o dielo Attila Kučera
Kúpna zmluva Lucia Kamenická
Kúpna zmluva Lucia Kamenická
Zmluva o zrušení PP Ing. Szucsová Katarína
Zmluva o zrušení PP Lucia Poročáková
Zmluva o zrušení PP Diana Becková
Kúpna zmluva Denis Jendrušák