Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva Procházka Tomáš, Procházková Serena
Zmluva o dielo RRA Novozámocko
Dohoda č. 21/17/010/80 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky
Zmluva o zrušení PP Ing. Illés.Mgr. Illés
Kúpna zmluva Mestská časť Bratislava- Ružinov, Bratislava
Zmluva o dodaní tovarov-WIFI pre teba v obci Andovce WISPER s.r.o., Nové Zámky
Kúpna zmluva Mgr. Tomáš Vass, Arnold Galla
Zmluva o dielo EPIC Partner. a.s.
Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. Komárno
Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. Komárno
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1969/2015 MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica