Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme Lucia Kamenická
Zmluva o nájme M.A.G. DANCE SCHOOL
Kúpna zmluva Renáta Czabanyová
Zmluva o pripojení odberných elektr. zariadení Západoslovenská distribučná
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena ev.č.oprávneného:191743-1713400014-ZoS-VB-- Západoslovenská distribučná, a.s.
Dodatok k Kúpnej zmluve s ev.č.191744-1713400014-ZoS-KZ_P_TS-- Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o zrušení predkupného práva Madarász Peter, Drugová Kitty
Zmluva o zrušení predkupného práva Macek Dávid
Kúpna zmluva Ing. Kapalko a manželka
Zmluva o zrušení predkupného práva Tomašica, Mgr. Tomašicová
Zmluva o zrušení predkupného práva Jendrušák Denis