Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva-nájomné byty, Bianka Mikleová Bianka MIkleová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Priska Molnárová Priska Molnárová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Eleonóra Cseriová Eleonóra Cseriová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Hajnalka Kissová Hajnalka Kissová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Helena Kissová Helena Kissová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Imrich Madarász Imrich Madarász
Nájomná zmluva-nájomné byty, Benjamin Petrík Benjamin Petrík
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2023 Eleonóra Cabanová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2023 Eleonóra Cabanová
Zmluva o nájme Miriam Antalecz, M.A.G. DANCE SCHOOL, Andovce
Zmluva o nájme hrobového miesta č, 23/2023 Mária Pozsonyiová