Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2024 Priska Baloghová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2024 JUDr. Mária Ančinová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2024 Renáta Gubóová
Zmluvao poskytovaní služieb č. 3/2024/BRKO Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky
Nájomná zmluva-nájomné byty Verona Pénzešová
Zmluva o zriadení vecného bremena Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, PROSPECT, spol.s.r.o. Nové Zámky
Zmluva o zriadení vecného bremena Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, PROSPECT, spol.s.r.o. Nové Zámky
Zmluva o zriadení vecných bemien Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2024 Ing. Judita Ághová
Zmluva o poskytovní služieb Štefan Nagy
Darovacia zmluva č.p. SITBOO2-2023/001353-104 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR