Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Poistná zmluva - Múzeum UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - VW Golf (auto) WÜSTENROT poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Byty_Ružová ul. UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikatel‘ov (budova OU) ČSOB Poisťovňa, a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Materská škola UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Materská škola UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva Jóba Zsolt
Zmluva o nájme NAMUR
Zmluva o nájme Ábel Puss