Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva č. 1424056 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Dodatok č, 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK ,a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2024 Eleonóra Cabanová
Kúpna zmluva Ivan Cseri, Estera Cseriová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2024 Priska Ďarmatyová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2024 Helena Pócsová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2024 Irena Čiefová
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3 W Slovakia, s.r.o., Melčice Lieskové
Zmluva o nájme hrobového miesta Csief Igor
Zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Marián Mišťurík, Bratislava, Astrová 12
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.