Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zámenná zmluva Peter Puss
Zmluva o zrušení PP Veres Juraj
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2022 Magdaléna Baloghová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2022 Valéria Szabová
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Miroslav Czabány - Cabi
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.04.2022 Ing. Pavol Puss
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Zmluva o poskytovaní služby ČSOB, a,s,, Bratislava
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2022 Alžbeta Schwarcová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2022 Renáta Huszárová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2022 Jozef Kišš