Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č, 309070AIW2 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Zmluva o dielo č. 0332022 Simona Ambrus Lelkesová DiS.art., Gabčíkovo
Zmluva o dielo č. 22092022TN Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2022 Ing. Adriana Halász Hájeková
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2022 Štefan Szőke
Zmluva o zrušení predkupného práva Ing. Bresťáková Kristína
Zmluva o dielo Karol Kútik-GASPROJEKT, Nábrežná 29, 940 01 Nové Zámky
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb RIGHTAUDIT s.r.o., Nové Zámky
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
Zmluva o dielo Metrostav DS a.s.
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb INISOFT s.r.o., Banská Bystrica