Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o zrušení PP Lucia Poročáková
Zmluva o zrušení PP Diana Becková
Kúpna zmluva Denis Jendrušák
Zmluva o zrušení predkupného práva Ľudovít Pólya
Kúpna zmluva Mgr. Róbert Kiss, Klaudia Kisová
Zmluva na realizáciu stavebných prác IP BUILD s.r.o.
Zmluva o zrušení predkupného práva Bernáth Szabolcs
Rámcová zmluva č. 148 OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, Dvory nad Žitavou
Zmluva EPIC Partner a.s.
Poistná zmluva - Bytové domy Allianz slov. poisťovňa a.s. - Obec Andovce
Poistná zmluva - Byty nad MŠ UNIQA poisťovňa a.s. - Obec Andovce