Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Dohoda o urovnaní MUDr. Beáta Selická
Zmluva č. 417/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2022 Ing. Štefan Csery
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, Nové Zámky
Dodatok č. 1/2023 k dohode č. 22/17/054/361 ÚPSVaR Nové Zámky
Dodatok č. 6/2023 k Zmluve o dielo č.1-Andovce/2011 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2022 Helena Kissová
Zmluva č. 2023/05/01 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat a ich následné umiestnenie v obecnom koterci alebo do útulku Občianske združenie čiernouško
Zmluva na vykonanie veterinárnej starostlivosti odchytených zvierat Veterinárne služby, Novozámocká 226, 941 23 Andovce
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2022 Irena Markuseková
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2022 Priska Czuczorová