Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva-nájomné byty Michal Hancko a Apolónia Hancková
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2024 Ing. Mária Vadkertiová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2024 Jozef Czuczor
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2024 Mária Kissová
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 94110665888 ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9410665871 ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9410666273 ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2024 Alžbeta Gyarmatyová
Rámcová zmluva č. 129/2024 OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2024 Gabriela Poláková
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2024 Mária Kučerová