Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve o dielo č. 1-Andovce/2011 Brantner Nové Zámky s.r.o.
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2023 Mária Szedlárová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2023 René Vitko
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2023 Margita Harisová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2023 Rozália Nagyová
Dohoda o nájme Arafat Memeti
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20196180 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2022 Henrieta Vargová
Sponzorská zmluva Ladislav Juhász, Andovce
Sponzorská zmluva ELIM-ELEKTRO s.r.o. Nové Zámky