Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o zrušení PP JUDr. Markovič
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2022 Helena Cucorová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2022 Helena Cucorová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2022 Judita Benczeová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2022 Hildegarda Molnárová
Rámcová zmluva OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad žitavou
Kúpna zmluva Mesto Hurbanovo
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 307678-2019 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 116011-2013 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Kúpna zmluva Wojciech Piotr Szymakowski a Mgr. Mária Szymakowska
Kúpna zmluva RNDr. Judita Baloghová, Ing. Csaba Balogh