Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva-nájomné byty Michal Hancko a Apolónia Hancková
Nájomná zmluva-nájomné byty Helena Kissová
Nájomná zmluva-nájomné byty Alexander Fica
Nájomná zmluva-nájomné byty Žofia Baloghová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2023 Helena Kádárová
Nájomná zmluva-nájomné byty Alexandra Birkusová
Nájomná zmluva-nájomné byty Dávid Czabány
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 21980332 zo dňa 13.04.2021 a vzájomnom vyrovnaní Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Nájomná zmluva-nájomné byty Tímea Madarász
Nájomná zmluva-nájomné byty René Kišš
Nájomná zmluva-nájomné byty Mária Kiššová