Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2023 Eleonóra Cabanová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2023 Eleonóra Cabanová
Zmluva o nájme Miriam Antalecz, M.A.G. DANCE SCHOOL, Andovce
Zmluva o nájme hrobového miesta č, 23/2023 Mária Pozsonyiová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2022 Erika Paulová
Zmluva o nájme nebytových priestorov NAMUR STORE, s.r.o., Múzejná 599/6, 941 23 Andovce
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2022 Júlia Zacharidesová
Dohoda č. 23/17/010/67 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Zmluva o nájme nebytových priestorov RIAX s.r.o., Marhuľová 700/4
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Zsolt Jóba
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava