Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo EPIC Partner. a.s.
Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. Komárno
Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. Komárno
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1969/2015 MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
Zmluva č. 705/2021/OKaŠ Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva č. 458/2021/OCR Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva č. 1148/2021/OKaŠ Nitriansky samosprávny kraj
Kúpna zmluva Dvorszký Obec Andovce - Peter Dvorszký
Zmluva o zrušení PP Zsolt Jóba
Zmluva o zrušení PP Melinda Oláhová
Zmluva na vykonanie veterinárnej starostlivosti odchytených zvierat Veterinárne služby Andovce