Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o zrušení predkupného práva Navrátilová Katarína
Rámcová zmluva č. 148/2019 OVD-ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
Nájomná zmluva 02/2019 Miroslav Czabány
Zmluva o poskytovaní služieb Miroslav Czabány - SHR
Zmluva o zrušení predkupného práva Ing. Nagy Viktor
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Ing. Broczká
Nájomná zmluva 04/2019 Puss Pavol
Zmluva – WiFi pre Teba Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nájomná zmluva 01/2019 Agroconsulting s.r.o.
Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka