Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2022 Priska Czuczorová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2022 Irena Markuseková
Zmluva na vykonanie veterinárnej starostlivosti odchytených zvierat Veterinárne služby, Novozámocká 226, 941 23 Andovce
Zmluva č. 2023/05/01 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat a ich následné umiestnenie v obecnom koterci alebo do útulku Občianske združenie čiernouško
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2022 Tibor Kučera
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2022 Alžbeta Nagyová
Zmluva č. 1423060 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Nájomná zmluva-nájomné byty Žofia Baloghová
Nájomná zmluva-nájomné byty Alexander Fica
Nájomná zmluva-nájomné byty Helena Kissová
Nájomná zmluva-nájomné byty Michal Hancko a Apolónia Hancková