Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva-nájomné byty Michal Hancko a Apolónia Hansková
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2023 Verona Pénzešová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2023 Verona Pénzešová
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Andovce na rok 2023 č. 3/2023 Miriam Antalecz, M.A.G. DANCE SCHOOL, Andovce
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme Bianka Rumanová - NAMUR, Andovce, Múzejná 599/6
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2023 Katarína Éliášová
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 11.04.2019 SHR Pavol Puss, G. Czuczora 14/15, 941 23 Andovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Andovce na rok 2023 č. 01/2023 MO CSEMADOK Andovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Andovce na rok 2023 č. 2/2023 OŠK Andovce
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2023 Helena Kissová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2023 Katarína Eliášová