Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2022 Katarína Gyarmatiová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2022 Katarína Gyarmatiová
Zmluva o dielo č. 0192022 Simona Ambrus Lelkesová DiS.art., Gabčíkovo
Zmluva o zrušení PP Matejčuk Miroslav, Matejčuk Martina
Zmluva č. 885/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj Nitra
Zmluva č. 1187/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2022 Judita Benczeová
Zmluva o zrušení PP Tomáš Parma, Mária Parmová
Zmluva č. 379/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva o zrušení PP Ing. Kocsis Kristián
Zmluva o zrušení PP Ďurika, Ďuriková