Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva-nájomné byty Marián Kiss
Dodatok č, 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej dňa 22.03.2024 Ivan Cseri, Estera Cseriová
Nájomná zmluva-nájomné byty Helena Kissová
Nájomná zmluva-nájomné byty Eva Cabanová
Nájomná zmluva-nájomné byty Ružena Madarászová
Nájomná zmluva-nájomné byty Jozefína Kosztolányiová
Nájomná zmluva-nájomné byty Michal Hancko a Apolónia Hancková
Nájomná zmluva-nájomné byty Alexander Fica
Nájomná zmluva-nájomné byty Žofia Baloghová
Nájomná zmluva-nájomné byty Mgr. Sabina Hovorková
Nájomná zmluva-nájomné byty Marián Madarász