Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva na vykonanie veterinárnej starostlivosti odchytených zvierat Veterinárne služby Andovce
Zmluva o poskytnutí služieb EPIC Partner a.s. Komárno
Kúpna zmluva Zsolt Jóba
Zmluva na realizáciu dobudovania verejného osvetlenia Attila Kučera
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie MO Csemadok Andovce
Zmluva na odchyt umiestnenie túlavých zvierat do útulku Mgr. Beáta Horváthová
Kúpna zmluva Polák Imrich
Zmluva o zrušení PP Tibor Ujváry
Zmluva o poskytovaní služieb Obec Svodín
Kúpna zmluva Miroslav Sordel
Zmluva na realizáciu stavebných prác Karol Kútik Gasprojekt