Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o zrušení predkupného práva Macek Dávid
Kúpna zmluva Ing. Kapalko a manželka
Zmluva o zrušení predkupného práva Tomašica, Mgr. Tomašicová
Zmluva o zrušení predkupného práva Jendrušák Denis
Kúpna zmluva Procházka Ľudovít, Procházková Iveta
Kúpna zmluva Peter Puss
Kúpna zmluva Ing. Selický
Adásvételi szerződés MUDr. Selická
Kúpna zmluva MUDr. Selická
Zmluva o zrušení predkupného práva Margaréta Czuczorová
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva Ing. Kocsis Kristián