Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Sponzorská zmluva ELIM-ELEKTRO s.r.o. Nové Zámky
Sponzorská zmluva Majster Vášho Bývania s.r.o. Komárno
Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LLM. - advokátska kancelária, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 01.2021-doplnok č. 1 Aquaplan, s.r.o., Námestie Kossútha č. 18, 945 01 Komárno
Kúpna zmluva Kiss Peter
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2022 Ing. Jozef Cseri
Zmluva o dielo č. 01.2021 Aquaplan, s.r.o., Námestie Kossútha č. 18, 945 01 Komárno
Dohoda č. 22/17/010/22 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Zmluva o zrušení PP Ladislav Bócsa, Jarmila Bócsová
Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Zmluva o dielo č. 0332022 Simona Ambrus Lelkesová DiS.art., Gabčíkovo