Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2024 Helena Pócsová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2024 Priska Ďarmatyová
Dodatok č. 7/2024 k Zmluve o dielo č. 1-Andovce/2011 Brantner Nové Zámky. s.r.o.
Zmluva o nájme hrobového miesta Alžbeta Czuczorová
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3 W Slovakia, s.r.o., Melčice Lieskové
Zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Marián Mišťurík, Bratislava, Astrová 12
Zmluva o nájme hrobového miesta Csief Igor
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2024 Priska Baloghová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2024 JUDr. Mária Ančinová
Zmluvao poskytovaní služieb č. 3/2024/BRKO Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky