Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva-nájomné byty Marco Bedžeti
Nájomná zmluva-nájomné byty Adriána Kissová
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., č. zmluvy A2024/13 Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 02 Nové Zámky
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2024 Mária Šufliarska
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2024 Monika Gubó
Zmluva č. 941/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2024 Henrieta Brányiková
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2024 Tímea Živčáková
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2024 Monika Galbavá
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2024 Tímea Živčáková