Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9410666273 ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9410665871 ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 94110665888 ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2024 Alžbeta Gyarmatyová
Rámcová zmluva č. 129/2024 OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2024 Gabriela Poláková
Dodatok č, 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK ,a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluva č. 1424056 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2024 Eleonóra Cabanová
Kúpna zmluva Ivan Cseri, Estera Cseriová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2024 Irena Čiefová