Dokumenty zo zasadnutí samosprávy

Primárne karty

Číslo Názov Dátum zasadnutia Dátum zverejnenia
32/2021 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
31/2021 Zápisnica z 31. zasadnutia OZ v Andovciach
31/2021 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
30/2021 OZ - uznesenia z 30. zasadnutia
29/2021 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
28/2021 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
27/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
26/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
25/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
25/2020 Pozvánka - OZ 25
24/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva