Dokumenty zo zasadnutí samosprávy

Primárne karty

Číslo Názov Dátum zasadnutia Dátum zverejnenia
26/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
25/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
25/2020 Pozvánka - OZ 25
24/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
23/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
23/2020 Zápisnica z 23. zasadnutia OZ v Andovciach
22/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
21/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
20/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
19/2020 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
18/2019 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva