Dokumenty zo zasadnutí samosprávy

Primárne karty

Číslo Názov Dátum zasadnutia Dátum zverejnenia
4/2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Andovciach
5/2023 Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.03.2023
5/2023 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
3/2023 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Andovciach
2/2022 Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Andovciach
4/2023 Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.01.2023
1/2022 Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ
4/2023 Pozvánka na 4. zasadnutie OZ
3/2023 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
2/2022 Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2022
2/2022 Pozvánka na 2. zasadnutie OZ