Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Smalt domové čísla, smalt uličná tabuľa 2022/333 412.50
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o.
50828843
Holíč
Kalich /5 ks/ 2022/350 78.36
Kristián Šámšon - ESOP
37062107
Nové Zámky
Právne služby 2022/339 101.09
Mgr.RNDr. Mária Zacharová, PhD.
52864910
Nové Zámky
Kosenie verejnej zelene 2022/338 1811.65
SHR Pavol Puss
50003577
Andovce
Za služby PO, CO, BTS 2022/336 77.90
AVIMAR s.r.o.
47548924
Svodín
Inžinierska činnosť-Verejné osvetlenie-Pod Kalváriou 2022/337 80.00
PROJEKT Ing. Görözdiová Terézia
35049308
Komárno
Tlačiareň-optický valec 2022/334 192.00
OPC Europe s.r.o.
52941701
Komárno
Kosenie verejnej zelene 2022/328 1811.65
SHR Pavol Puss
50003577
Andovce
Vodné-byty 2022/323 56.08
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné-byty 2022/322 253.75
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/315 4.20
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky