A község jelképei

Erb

A község jelképei

A címer, a pecsét és a zászló hármasa a község alap jelképei. Az említett jelképek létrehozásánál be kell tartani a címerekről, a zászlókról és a pecsétekről szóló szabályokat és törvényszerűségeket, melyek minden esetben tiszteletben kell tartani.

 

Címer

Az újkorban a község tulajdonosai között említik a Surányiakat és a tótmegyeri uradalmat, de a 18-19. században földbirtokosként említik a Károlyiakat is. Éppen az ő címerük érdekes számunka a község címerének felkutatásánál.

Ismerjük a 18. századból fennmaradt pecsétet, melyet a nyitrai Állami Levéltárban őriznek. A körpecsét felirata: SIGIL(lum) POSSESSIONIS ANDOD („Andód község pecsétje”). A pecsétmező közepén egy galambot látni, gallyal a csőrében. A galamb egy gallyon ül, mely gyepből nő ki.

Novák J. a városi és községi címerekről szóló tanulmányában Andód község pecsétjében látható madarat galambnak írja le. Van azonban egy olyan felfogás is, mely szerint a pecséten egy karvaly látható, mely a Károlyiak címerében is megtalálható, akik Andód földbirtokosai voltak. Vrteľ Ladislav, a Heraldikai bizottság titkára 1995-ben azonban afelé a vélemény felé hajlott, hogy a pecséten galambot látunk, amire elsősorban a gally utal. Ez ugyanis a galamb leggyakoribb ábrázolásmódja, míg a karvalyt gallyat tartva a szájában a hagyományos ábrázolásmódban nem használnak, mivel nincs logikája. A galamb ággal a csőrében mindenekelőtt a béke jelképe, ami szintén a Bibliára vezethető vissza.

Andód község címere: piros pajzsban arany gallyon, mely zöld pázsitból nő ki, ezüst galamb ül, melynek karmai arany színűek és a szájában arany gallyat tart.

 

Zászló

A község zászlója öt vízszintes csíkból áll – piros, sárga, fehér, sárga és zöld.

 

Pecsét

A település pecsét körpecsét, középen a község címerével és OBEC ANDOVCE (Andód község) felirattal.