10 rokov v EÚ

2016.10.12

Szervező jellemzése

Andód község Dél-Szlovákiában található. Jelenleg a lakosság száma 1300 fő. A község Érsekújvártól 3 km-re helyezkedik el. Ebből kifolyólag erős a kötelék a két település közt a munkalahetőség, közlekedés és a kultúra tekintetében. A község évente több kultúrális rendezvényt szervez a lakosságnak. A lakosok rekreáció és pihenés céljából használják a csatorna vízfelületét halászatra, napozásra, pihenésre.  Az erdő lehetővé teszi a lakosok számára a relaxációt családi piknikezés formájában. A hosszú kanális-gátat biciklitúrára is ki lehet használni. A községben több kultúrális emlékmű is található: Szent Rozália Római Katolikus templom, Czuczor Gergely emlékház, Czuczor Gergely múzeum, Kálvária.

 

A projekt célja

Nagykovácsi büszke a környezetére és tisztán is tartsa azt. Hagyományait szintén ápolja. Szákszend rámutat a tradíciók ápolásának fontosságára. Önkéntes alapon a lakosok aktívan részt vesznek a község életében. Támogatjuk a közös megértést és a tolaranciát, hozzájárulunk az európai identitás kialakításához. A program megnevezése “10 év az EU-ban” magába foglalja a projekt lényegét. Szükséges visszatekinteni a múltba, hogy értékelni tudjuk a jelent az EU-ban. Fontosnak tartjuk fenntartani a lakosok érdeklődését a választásokkal kapcsolatban, ugyanis a választási részvétel évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Prioritásunknak tartjuk, hogy tevékenykedésünkkel hatni tudjunk a fiatal generációra is. Fontos elgondolkodni a következő 10 évről az EU-ban. Szintén a program része az I. világháború kitörésének 100-adik évfordulója(emlékkoszorúk elhelyezése).

 

A tervezet hozadéka:

 • a partneri viszonyok megszilárdítása a magyar testvértelepülésekkel
 • az új tagokkal történő kibővítési lehetőségek megtárgyalása
 • az európa unió világába, az európai választásokba történő betekintésének kibővítése
 • az előítéletek, a generációk közti különbségek megszüntetése, egyenlő hozzáállás
 • az önkéntesség fontosságára való rámutatás, a civil szervezetek széleskörű büszke jelenlétére való rámutatás
 • új barátságok megkötése, a stabil viszonyok további szilárdítása
 • egy öntudatosabb fiatal generáció nevelése
 • az egyes önkormányzatok közti együttműködés erősítése különböző területeken
 • további hasonló léptékű találkozások tervezése
 • egy büszke, öntudatos európai polgár érzését kelteni a lakosokban.
 • a néphagyományok, népszokások és kultúrák nemzedékről, nemzedékre történő terjesztésének fontosságára való rámutatás

 

A tervezet hatása:

 –          öntudatosabb társadalom

–          az EU-ról szerzett ismeretek kiszélesítése felvilágosító kampány keretén belül

–          a kolle

–          az új tagokkal történő kibővítési lehetőségek megtárgyalása

–          a civil szervezetek tevékenységére való ráfigyelés

–          a generációk közti gátak leküzdése

–          játékos aktivitások közreműködésével a legkisebbeknek (a következő nemzedéknek) is lehetőséget adtunk, hogy belátást nyerjenek az EU világába

–          az állandóan tartható fejlődés támogatása

–          a megszerzett tudás továbbadása nemcsak a saját családba, hanem a többi régióba is

–          az esemény lebonyolításához történő felvilágosítás bebiztosítása