Oznámenie o nových skutočnostiach v PD-Obytná skupina Slnovrat