Szerződések

Elsődleges fülek

Név Szerződő fél Az aláírás dátuma A közzététel dátuma
Kúpna zmluva Kováčová Katarína
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná a.s.
Kúpna zmluva Ing. Ozsvald, Ing. Ozsvaldová
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva Lucia Poročáková
Zmluva o zrušení predkupného práva Viliam Nagy
Dodatok č. 11 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko a.s.
Všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov OTP Banka Slovensko a.s.
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva Ing. Kassa
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva Madarász, Drugová
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva Dávid Macek