Szerződések

Elsődleges fülek

Név Szerződő fél Az aláírás dátuma A közzététel dátuma
Zmluva o prevádzkovaní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
Zmluva č. 1422059 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Kúpna zmluva Ing. Róbert Jakab
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2022 Alžbeta Malíková
Kúpna zmluva Hilda Beňová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2022 Anna Szabová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2022 Julian Juhászová
Zámenná zmluva Peter Puss
Nájomná zmluva-nájomné byty Gabriela Czuczorová
Zmluva o zrušení PP Veres Juraj
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2022 Magdaléna Baloghová