Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí - hlasovací preukaz