Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9410666273