Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9410665871