Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR