Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev