Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností