všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev

A közzététel dátuma
Hatálybalépés dátuma
Jóváhagyási dátum
Szám
01/2024