Záznam z prípravných trhových konzultácií "Zber biologického odpadu na území obce Andovce a manipulácia na dočasnom zberovom dvore Andovce"