Otváranie obálok - prenájom nebytových priestorov

A közzététel dátuma
Aktuális eddig

Dňa 20.09.2023, t.j. v stredu o 16,30 hod. na Obecnom úrade v Andovciach sa uskutoční otváranie obálok záujemcov o prenájom nebytových priestorov. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť aj záujemcovia o prenájom nebytových priestorov, ktorí v stanovenom termíne zaslali svoje ponuky.