Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.08.2023.2023