Zámer č. 2023/02 prenajať majetok formou priameho prenájmu