Zámer č. 2023/01 prenajať majetok formou priameho prenájmu