Predaj pozemkov - Podmienky obchodnej verejnej súťaže jún 2023