Oznámenie o začatí územného konania - Obytná skupina Slnovrat