Oznam - oprava ciest

A közzététel dátuma
Aktuális eddig

O Z N A M

 

Informujeme občanov, že od 27. marca sa bude realizovať sanácia ciest /oprava výtlkov/. Tieto práce budú prebiehať v uliciach Jazerná, Dlhá, Topoľová, Pod kalváriou, Miskolcziho, Á. Jedlika, Cintorínska, Parková, Hviezdoslavova a Marhuľová. Z tohto dôvodu žiadame obyvateľov týchto ulíc, aby počas prác neparkovali na ceste. V pondelok 27.marca sa sanačné práce začínajú na uliciach Jazerná, Dlhá a Topoľová.

 

É R T E S Í T É S

 

Tudatjuk a lakossággal, hogy március 27-től az utak javítására kerül sor a következő utcákban: Tó, Hosszú, Nyárfa, Kálvária, Miskolczi L., Jedlik Á., Temető, Park, Hviezdoslav és Barackos utca. Kérjük az érintett utca lakosait, hogy a javítás idején jármüveiket ne hagyják kint parkolni az utcán. Március 27-től hétfőtől a Tó utca, Hosszú és a Nyárfa utcában kezdődik a javítás.