Kontrola poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre Obecný športový klub Andovce za rok 2022