Oznam

A közzététel dátuma
Aktuális eddig

Od 21.11.2022 sa v obci uskutoční zber biologického odpadu. Odpad treba zviazať alebo dať do vriec.

Dňa 26.112022 od 8,00 do 14,00 hod.sa uskutoční v areáli bývalej traktorovej stanici zber veľkoobjemového odpadu.

 

2022. november 21-től a biológiai hulladék gyűjtése lesz. A hulladékot össze kell kötni vagy zsákba tenni.

2022. november 26-án a nagy terjedelmű hulladék gyűjtése lesz 8 órától    14-ig a volt traktorállomás területén.