Zmluva o dielo - "Verejné osvetlenie-Pod kalváriou"