Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva v obci Andovce