Zmena dopravného značenia

A közzététel dátuma
Aktuális eddig

Vážení občania,

venujte zvýšenú pozornosť pri vedení motorových a nemotorových vozidiel na miestnych komunikáciách v obci Andovce, nakoľko došlo k zmene dopravného značenia na križovatkách ulíc:

  • Múzejná, Žitnoostrovská a Roľnícka
  • Hlavná, Múzejná, Školská
  • Jasná, Konopná
  • Školská, Konopná

Ďakujeme

 

Tisztelt lakosság,

fokozott figyelmet fordítsanak a motoros és nem motoros járművekkel közlekedők Andód községben, mivel megváltoztak a közlekedési szabályok a következő utcai kereszteződésekben:

  • Múzeum utca, Csallóköz utca és Gazda utca
  • Fő utca, Múzeum utca és Iskola utca
  • Iskola utca, Kender utca

 

Köszönjük