Zmluva č. 885/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu