Faliújság

Elsődleges fülek

Név Dokumentum típusa A közzététel dátuma
Kúpna zmluva Zmluva
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2022 Zmluva
Anyák napja Közlemény
Deň matiek Oznam
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ Zasadnutie samosprávy
Odpis vodomerov Oznam
Oznam Oznam
Ȧldott húsvéti ünnepeket Közlemény
Požehnané veľkonočné sviatky Oznam
Objednávka Objednávka
Kúpna zmluva Zmluva