Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Právne služby 2/2020 DF2020/95 250.00
JUDr. Dávid Nagy, LL.M., advokát
50241273
Nové Zámky
Sociál.služby 3/2020 DF2020/99 231.00
CLARITAS n.o.
45732159
Dvory nad Žitavou
Právne služby 3/2020 DF2020/100 180.00
Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyerka, s.r.o.
36857751
Nové Zámky
Csallóköz -situačný plán DF2020/101 1870.00
Geodetická kancelári
14427508
Tvrdošovce
Vyprac. žiadosti o NFP DF2020/110 600.00
EPIC Partner a.s.
48038521
Komárno
Vypracovanie ŽoNFP v rámci programu spolupráce DF2020/113 390.00
EPIC Partner a.s.
48038521
Komárno
Služby PO, CO,BTS DF2020/123 77.90
AVIMAR s.r.o.
47548924
Svodín
Modernizácia MŠ-/vaňový drez, mixer/ DF2020/124 2946.00
ROAX s.r.o.
44526075
Andovce
Orange-telek.služby DF2020/125 230.45
Orange Slovensko,a.s
35697270
Bratislava
SJ-ovocie DF2020/126 1.38
OVD - Ovocinárske družstvo
36558460
Dvory nad Žitavou
Za služby BTS, PO , CO DF2020/73 77.90
AVIMAR s.r.o.
47548924
Svodín