Számlák

Elsődleges fülek

Név Szám Összeg Név Település Az utolsó fizetés dátuma A közzététel dátuma
Pripojenie odberných elektrických zariadení-Csallóköz 2021/58 3145.50
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
Bratislava
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 r. 2021 2021/54 48.00
SOFT-GL s.r.o.
36182214
Košice
Zabezpečenie služby na skríningové testovanie občanov-COVID 19 za 01/2021 2021/41 2668.02
Obec Svodín
00309281
Svodín
ŠJ-potraviny 01/2021 2021/50 197.72
Szymakowski s.r.o.
51976706
Andovce
MŠ-uteráky papierové 2021/45 34.63
ARKA,a.s.
36523496
Komárno
Ochrannné prostriedky 2021/49 316.51
BRISTON s.r.o.
45547921
Sládkovičovo
Toner do tlačiarne 2021/44 46.62
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
Bojnice
Elektrina VO 2021/40 299.58
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Prac. oblečenie Chemical, hygien.rukavice, dezinfekč. prostriedky 2021/42 297.60
BRISTON s.r.o.
45547921
Sládkovičovo
Oprava ponorného čerpadla EFRU 2021/39 145.00
Klučka Peter
43539955
Bánov
Telekomunikačné služby 2021/38 43.49
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava