Faliújság

Elsődleges fülek

Név Dokumentum típusa A közzététel dátuma
Anyák napja Közlemény
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2022 Zmluva
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ Zasadnutie samosprávy
Odpis vodomerov Oznam
Oznam Oznam
Požehnané veľkonočné sviatky Oznam
Ȧldott húsvéti ünnepeket Közlemény
Kúpna zmluva Zmluva
Objednávka Objednávka
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2022 Zmluva
Objednávky Objednávka