Szerződések

Elsődleges fülek

Név Szerződő fél Az aláírás dátuma A közzététel dátuma
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Nájomná zmluva-nájomné byty, Maria Molnár Maria Molnár
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Nájomná zmluva-nájomné byty Ernest Balko
Nájomná zmluva-nájomné byty, Gabriela Czuczorová Gabriela Czuczorová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Alžbeta Hatalová Alžbeta Hatalová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Milan Chmelo Milan Chmelo
Nájomná zmluva-nájomné byty, Bianka Mikleová Bianka MIkleová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Priska Molnárová Priska Molnárová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Eleonóra Cseriová Eleonóra Cseriová
Nájomná zmluva-nájomné byty, Hajnalka Kissová Hajnalka Kissová