Szerződések

Elsődleges fülek

Név Zmluvná strana Dátum podpísania A közzététel dátuma
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2022 Marta Kiššová
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie MO Csemadok Andovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie OŠK Andovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie DHZ Andovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi A.V. Nové Zámky
Zmluva o zrušení PP Róbert Komlósi
Zmluva o dielo EPIC Solutions s.r.o., Komárno
Dodatok č. 4/2021 k Zmluve o dielo č.1-Andovce/2011 Brantner Nové Zámky s.r.o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb RIGHTAUDIT s.r.o., Nové Zámky
Zmluva Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava