Szerződések

Elsődleges fülek

Név Szerződő fél Az aláírás dátuma A közzététel dátuma
Nájomná zmluva-nájomné byty Žofia Baloghová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2023 Helena Kádárová
Nájomná zmluva-nájomné byty Alexandra Birkusová
Nájomná zmluva-nájomné byty Dávid Czabány
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 21980332 zo dňa 13.04.2021 a vzájomnom vyrovnaní Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Nájomná zmluva-nájomné byty Tímea Madarász
Nájomná zmluva-nájomné byty René Kišš
Nájomná zmluva-nájomné byty Mária Kiššová
Nájomná zmluva-nájomné byty Sabina Hovorková
Nájomná zmluva-nájomné byty Vincent Czabány
Nájomná zmluva-nájomné byty Zsolt Boťanský a Júlia Boťanská